Menu

Zřeknutí se odpovědnosti


Všechny informace na webové stránce byly zkontrolovány a jsou

v pravidelných intervalech aktualizovány.

 

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za úplnost a přesnost

informací na webové stránce. 

 

Na webové stránce mohou být odkazy na partnerské weby nebo sociální sítě.

Za obsah těchto odkazů jsou odpovědni jejich vlastníci nebo poskytovatelé

a za tento obsah také nepřebíráme žádnou odpovědnost.

 


Obsah těchto webových stránek nesmí být

bez předchozího písemného souhlasu

manažera žádným způsobem kopírován,

distribuován nebo nějakým jiným

způsobem zveřejňován či využíván k další činnosti.

 

Prohlášení :

> neprovozujeme žádnou vlastní loterii

> působíme jako nezávislá služba třetí strany

> naše činnost je pouze informační a zprostředkovatelská

> tato činnost nespadá pod žádný oficiální loterijní orgán