Menu
Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Contrarian Investing  ( kurzové sázky )

Jedná se o sázkovou strategii,  založenou na value bettingu proti většinovému veřejnému mínění.

Protřelý sázející hledá podhodnocené kurzy a sází vyšší částky na tyto value sázky.

 

Základní myšlenkou je, že sázková veřejnost často chybně hodnotí pravděpodobnosti výsledků a tím vytváří příležitosti k výhodným sázkám.

Zkušení "contrarian" sázkaři totiž hledají situace, kdy jsou vypsané kurzy podle jejich analýzy a očekávání odchýlené od skutečné pravděpodobnosti výsledku.

Najdou tedy hodnotu (value) v podhodnocených kurzech oproti jejich výpočtům šancí.

 

Když většina obecné sázkaření veřejnosti vkládá peníze na jeden výsledek a výrazně ho tak přefavorizuje v kurzech, contrarian sázející naopak vsadí větší objem peněz na opačný, podhodnocený výsledek.

Contrarian bettingem se dají najít hodnoty a zisky, pokud sázející dokáže lépe odhadnout reálné šance než bookmaker a většinová veřejnost.

Vyžaduje to velmi dobré analytické dovednosti, disciplinovanost a odolnost vůči davovému mínění.

 

Využívají psychologii davu a známé sázkaření kognitivní* zkreslení jako například:

- efekt horkých rukou (přeceňování aktuální formy)

 - zbožňování favoritů

- domácí výhoda (nadhodnocení domácích týmů)

- opožděné reakce na nové informace

 

Hlavní výhody Contrarian Investing přístupu v kurzovém sázení jsou:

+ Možnost nacházet hodnoty (value bets) - sázky s výhodnými kurzy oproti očekávané pravděpodobnosti výsledku

+ Využívání chyb a kognitivních zkreslení sázkové veřejnosti

+ Potenciál vyššího zhodnocení bankrollu v dlouhodobém horizontu

+ Provozování vlastní kvalitní analýzy událostí a odmítání davového mínění

 

Nevýhody a rizika:

 - vyžaduje výborné analytické a handicapové dovednosti

- častá psychologická rezistence proti jdoucímu davu

- krátké období neúspěchů může vést ke ztrátě důvěry v přístup

- mylně odhadnuté kurzy

- potřeba dostatečného bankrollu pro zvládnutí výkyvů variance

- nutnost výborné money management disciplíny

 

Contrarian betting není pro každého a vyžaduje zkušenosti, dovednosti a odolnost vůči porážkám při jdení proti většinovému mínění.

Při kvalitních analýzách ale nabízí cestu k vyššímu zisku než slepé následování davu.

Hlavní tipy pro úspěšný contrarian betting:

 1. Zůstaňte disciplinovaní a držte se svých analýz i při dočasných nevýhodách.
 2. Kvalitně analyzujte události/zápasy, identifikujte chybně odhadnuté pravděpodobnosti.
 3. Využívejte vhodný money management, případně Kelly kritérium.
 4. Buďte obezřetní na možné value pasti (špatně odhadnuté situace).
 5. Sledujte a čerpejte z dlouhodobých výsledků, krátkodobé výkyvy nevypovídají.

 

Kontrární přístup není jednoduchý, ale může přinést dlouhodobé zisky díky schopnosti vidět skrytou hodnotu tam, kde ji většina sázkařů přehlédne. Cílem je využívat excesy způsobené přehnanými reakcemi davového chování sázkařů.

 

Co je kognitivní ?

Kognitivní nebo také kognitivní psychologie se zabývá studiem myšlenkových procesů, jako jsou vnímání, paměť, pozornost, řešení problémů, rozhodování nebo jazyk. Jedná se o vědecký přístup ke zkoumání lidské mysli.

 

Kognitivní procesy zahrnují:

 1. Vnímání - způsob, jakým přijímáme, organizujeme a interpretujeme informace ze svého okolí prostřednictvím smyslů.
 2. Pozornost - schopnost soustředit se na určité vjemy, zatímco jiné ignorujeme.
 3. Paměť - ukládání a vybavování informací. Zahrnuje krátkodobou a dlouhodobou paměť.
 4. Jazyk - schopnost porozumění a používání složitého systému pro komunikaci myšlenek a emocí.
 5. Učení - získávání nových znalostí, dovedností a preferencí prostřednictvím zkušeností.
 6. Rozhodování - proces výběru mezi různými možnostmi.
 7. Řešení problémů - nalézání cest k překonání překážek mezi současnou situací a požadovaným cílovým stavem.

Kognitivní psychologie zkoumá, jak lidé vnímají, myslí, učí se a dochází ke svým rozhodnutím.

Termín "kognitivní zkreslení" pak odkazuje na odchylky od racionálního lineárního rozhodování způsobené chybami nebo zkreslenými vzory v lidském myšlení.

Častá kognitivní zkreslení můžeme pozorovat i při sázkových činnostech, což může být zdrojem profitabilních příležitostí pro kontrární sázkaře.